دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آغاز فعالیت وب سایت شورای صنفی کارکنان

 تاريخ: 04/04/96

 با تبریک عید بزرگ و فرخنده سعید فطر وب سایت شورای کارکنان بصورت رسمی آغاز به فعالیت نمود.


 درج در سايت توسط : شورای صنفی